Przedstawienie historycznych kursów franka nie wystarczy

Nie stanowi wypełniania obowiązku informacyjnego przedstawienie analizy historycznego kursu franka szwajcarskiego ani tym bardziej powoływanie się przez bank na złożenie w formie pisemnej przez powodów oświadczeń o świadomości ryzyka walutowego o standardowej treści – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 3.02.2022 r. w sprawie II CSKP 975/22.

Czytaj dalej Przedstawienie historycznych kursów franka nie wystarczy

Uzależnienie kwoty kredytu od decyzji tylko jednej ze stron umowy

Uzależnienie kwot do wypłaty i zwrotu kwoty kredytu od zachowań i decyzji tylko jednej ze stron umowy, w dodatku strony silniejszej względem konsumenta, prowadzi do wniosku, że od samego początku nie było obiektywnego mechanizmu, który pozwoliłby ustalić świadczenie kredytobiorcy w sposób niezależny od decyzji banku. Nie da się tego pogodzić z ogólnymi zasadami prawa cywilnego zakładającymi w stosunkach zobowiązaniowych równowagę prawną stron umowy oraz określoność i przewidywalność ich wzajemnych świadczeń.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22 września 2020 r. w sprawie V ACa 143/20, uchylając niekorzystny dla kredytobiorców wyrok sądu I instancji i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania sądowi okręgowemu.

Czytaj dalej Uzależnienie kwoty kredytu od decyzji tylko jednej ze stron umowy

Sposób wykonywania umowy a ocena abuzywności jej postanowień

Skoro dla oceny abuzywności zapisów umowy istotny jest stan z daty jej zawarcia, to bez znaczenia dla tej oceny pozostaje, w jaki sposób pozwany wykonywał lub wykonuje umowę, w szczególności to, w jaki sposób ustalał, czy też ustala swoje kursy, czy odpowiadały one kursom rynkowym, w jaki sposób pozyskiwał środki na prowadzenie akcji kredytowej i w jaki sposób księgował, czy też rozliczał te środki oraz środki pobrane od kredytobiorców.

Czytaj dalej Sposób wykonywania umowy a ocena abuzywności jej postanowień